Bu sitede sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için aysepinar.com Çerez Politikasını inceleyeniz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda sitenin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

Goji Berry (Lycium Barbarum): Yapısı ve Sağlığa Etkileri – Bir İnceleme

Yazar Ayşe Pınar 06/05/2020 0 Yorum(lar)

Goji Berry  (Lycium Barbarum): Yapısı ve Sağlığa Etkileri – Bir İnceleme

Goji Berry İçeriği:

Goji Berry yüksek miktarda faydalı besin öğeleri içermektedir. Superfood olarak sınıflandırılmayı fazlasıyla hak eder. Özellikle içerdiği Goji Berry Polisakkaritleri bunda birincil rol oynar. Goji Berry Polisakkaritleri toplam meyve kuru maddesinin %5-8‘i kadardır. Arabinoz, Ramnoz, Ksiloz, Mannoz, Galaktoz, Glukoz monosakkaritleri, Galactronik Asit ve 18 çeşit Amino Asit içerir. İçerdiği ikinci ana yapı taşları Karotenoidlerdir.

Karatenoidler biyolojik aktif olarak sağlımızı destekleyici niteliktedir. Goji Berry meyveleri karakteristik kırmızı-turuncu rengini bu yapılardan almaktadır. Goji Berry Karetenoidleri toplam meyve kuru maddesinin %0,03-0,5‘i kadardır. Zeaksantin bunların en önemlisi olup toplam Karotenoid miktarının %31-56’sını kapsar. Goji Berry Dipalmitin Zeaksantin’in bilinen en iyi doğal kaynağı olup Beta Karoten, Neoksantin, Kriptoksantin de içermektedir.

Fenilpropanoidler Goji Berry’nin içerisinde bulunan biyoaktif antioksidanlardır.

Goji Berry % 1,0-2,7 oranında serbest aminoasit içermektedir. Bunun dışında Goji Berryde Thiamin (B1 vitamini), Riboflavin (B2 vitamini), Askorbik Asit (C vitamini) gibi vitaminler bulunmaktadır.

Bunun dışında Goji Berry çok çeşitli mineraller içerir. Potasyum, Sodyum, Fosfor, Magnezyum, Kalsiyum, Demir belli başlıcalarıdır. Goji Berry çeşitli organik asitler ve yağ asitleri de içermektedir.

Goji Berry Sağlığa Faydaları:

Hipoglisemik Özellikleri:

Yapılan çalışmalar Goji Berrynin hipoglisemiye karşı kesin etkili olduğunu göstermiştir. Goji Berry Polisakkaritleri kandaki glikoz seviyesini düşürmekte ve böylece hipoglisemi riskini azaltmaktadır.

Kanda lipid seviyesini düşürücü etkisi

Bağışıklı Sistemini Uyarıcı ve Anti-Kanser Özellikeri:

Yüksek yağlı beslenme üzerine yapılan çalışmada Goji Berry tüketen bir diyet uygulamasının kandaki Kollesterol seviyesine etkisi incelenmiş, LDL, HDL ve toplam trigliserit düzeyleri ölçülmüştür. Goji Berry Polisakkaritleri destekli beslenen denek grubunun kanındaki toplam kolesterol, LDL, trigliserit seviyelerinin düştüğü, bun karşın HDL seviyesinin yükseldiği gözlenmiştir.

Bir çok test uygulaması sonucu Goji Berrynin içerdiği yapılar kanser hücrelerine karşo proapoptik ve antiproliferatif etki göstermektedir [Tang et al., 2012]. [Gan et al., 2004] yaptığı çalışmada Goji Berry polisakkarit fraksiyonlarının fareler üzerinde transfer edilebilir sarkomayı gözle görülür düzeyde engelleyebildiğini, üstelik makrofaj fagositozu ve dalak hücreleri tarafından antikor salgısını artırmıştır. Bunun ötesinde dalak lemfosit poliferasyonu kontrol grubuna göre artmıştır. Ayrıca Goji Berry polisakkaritleri farede lipid peroksidasyonunu azaltmış  ve kanserli karaciğer hücrelerinin poliferasyonunu engellemiştir [Zhang et al., 2005]. Goji Berry ayrıca bir Skopoletin kaynağıdır. Skopoletin prostat kanserinde hücre poliferasyonunun engellenmesinde uyarıcı etki yapmaktadır [Liu et al., 2000].

Göz Retina Hücrelerini Koruyucu Özellikleri:

Goji Berrynin göz retina dejenerasyonunu erken dönemde engellediği üzerine çalışmalar mevcuttur. Goji Berryde bulunan Zeaksantin ve Luteolinin ışığı absorbe ederek nöron apoptosisini engellediği düşünülmektedir [Ni et al., 2013]. u et al., 2013] Goji Berry polisakkaritlerinin diyabetli fare gözündeki genlere Zeaksantin ve Luteolin sunumunu artırdığını kanıtlamıştır. Bu genlerde Zeaksantin ve Luteolin sunumunun azalması gözde hipoglisemiye sebep olmaktadır. Böylece Goji Berry polisakkaritleri diyabetli hayvanların retinasında nöroprotektif etki göstermektedir.

Antioksidan Potansiyeli:

Goji Berrynin kimyasal analizi onun yüksek antioksidan özelliğini teyit etmektedir. Güncel araştırmalar kırmızı goji berry Lycium Barbarum’un serbest radikalleri temizleyici etkisini ortaya koymaktadır. Goji Berrynin antioksidatif etkisi içerdiği karotenoid pigmentlerine, flovoneidlere, polisakkari yapılara ve C vitamini eşdeğeri C-2-O (beta-D-Glucopiranosil) dayandırılmaktadır. Antioksidan özelliğinin göstergelerinden biri ORAC (Oksijen Radikal Absorbsiyon Kapasitesi) değeridir. Yüksek yağlı diyete tabi tutulan fareler üzerinde goji berry ekstraktının karaciğerde oksidatif stres etkisi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Kırmızı goji berrynin beslenme desteği olarak kullanılmasının koruyucu etkisi karaciğer dokusu üzerinde Malondialdehit (MDA), glutatyon, antioksidan enzimler (süperoksit dismutaz, katalaz ve glutatyon peroksidaz) ve oksijen radikal emilim kapasitesindeki değişiklikler ölçülerek ortaya konmuştur. Azalan MDA seviyesi yüksek yağlı diyete tabi tutulmuş farelerde goji berry takviyesinin lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. İlaveten, artan glutatyon konsantrasyonları ve antioksidan enzim aktivitesi gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarda goji berry ekstraktıyla beslenmiş farelerde ALT (Alanin Aminotransferaz) ve AST  (Aspartat transminaz) seviyelerinin düşmesi karaciğer tahribatının azalması anlamına gelmektedir. MDA konsantrasyonu düşmesiyle birlikte artan seviyede antioksidan enzim aktivitesi SOD, CAT, GPX değerleri ölçülmüştür [Shan et al., 2011]. Bu durum fiziksel aktiviteyle oluşan oksidatif stresin engellenmesi anlamına gelmektedir. Bir başka çalışmada [Li et al., 2007] goji berry polisakkaritleriyle beslenen farelerde yaşlanmayla oluşan oksidatif stresin analizi yapılmıştır. Araştırmacılar endojen antioksidan sistemlerin (SOD, CAT, GSH-Px) artan aktivitelerini, azalan düzeyde lipid peroksidasyon (MDA) seviyelerini tespit etmişlerdir. Bu çalışmada hayvanların organlarında (Akciğerler, karaciğer, kalp ve beyin) goji berry polisakkarit ekstraktıyla yapılan besin takviyesinin toplam antioksidan kapasitesini artırdığı ortaya konmuştur. İnsanlar üzerinde goji berrynin uygulanmasıyla da benzer sonuçlara ulaşılmıştır [Amagase et al., 2009]; [Bucheli et al., 2011].

Kaynak: Goji Berry  (Lycium Barbarum): Composition and Health Effects – A Review

Bartosz Kulczynski; Anna Gramza Michalowska

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences – June 2016

Yorumla